Diskussion:Koppleri

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag

Koppleri är en juridisk term för företeelsen att främja eller ta emot pengar som härrör från prostitution. Synen på koppleri växlar mellan olika jurisdiktioner. I Tyskland är exempelvis flera former av koppleri tillåtna, men termen används där också på ett annat sätt. I Sverige är däremot koppleri ett brott, som straffbeläggs i 6 kap 12 § Brottsbalken. [1] Hallick och sutenör är pejorativa benämningar på män som bedriver koppleri. En bordellmamma är en kvinna som bedriver koppleri genom att organisera en bordell. Är det fråga om större omfattning som till exempel vid bordellrörelse bedöms brottet ofta som grovt jämlikt 6 kap 12 § 3 st BrB och då kan hemlig rumsavlyssning (buggning) tillåtas under spaning, som sker under förundersökningen.[2] Kriterierna som ställts upp är att någon är misstänkt åtgärden är av synnerlig vikt för förundersökningen skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men som den innebär för den misstänkte.[3] Straffet för koppleri är enligt 6 kap 12 § högst fyra års fängelse.

Texten är kopierad från svenska wikipedia (utan källhänvisning) - det är inget vi kan använda. --Staffan Malmgren 29 juni 2010 kl. 18.03 (UTC)

koppleri

Koppleri Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning döms till koppleri.

Det är koppleri om någon helt eller delvis upplåter en lägenhet med vetskap om att den används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Straffet är fängelse i högst fyra år. Vid grovt brott är straffet fängelse i lägst två år och högst åtta år. hej

Förslag

man är halik

Förslag

sedlighetsbrott som består i att främja och dra nytta av att någon prostituerar sig || -et; -er