Diskussion:Frivillig försvarsverksamhet

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag frivillig försvarsverksamhet

Med frivillig försvarsverksamhet avses verksamhet som främjar totalförsvaret och som omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret. En organisation som bedriver frivillig försvarsverksamhet benämns i [frivillig försvarsorganisation].

En myndighet med uppgifter inom totalförsvaret får ingå ett skriftligt avtal med en person, krigsfrivillig (en frivillig), som tillhör en frivillig försvarsorganisation om att denne skall tjänstgöra inom totalförsvaret. Personer som har ingått sådana avtal benämns avtalspersonal.

Innan ett avtal ingås, skall myndigheten kontrollera med den frivilliga försvarsorganisationen att den krigfrivillige är lämplig för tjänstgöringen.

Myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, efter hörande av berörda frivilliga försvarsorganisationer och de samarbetsorgan som organisationerna kan ha bildat, 1. ange målen för utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret, 2. ange vilken utbildning som myndigheten anser bör genomföras, 3. lämna organisationerna underlag för upplysningsverksamhet, 4. vid behov teckna avtal, 5. registrera och krigsplacera sådan personal som ingått avtal, 6. i övrigt stödja den frivilliga försvarsverksamheten. Förordning (2002:712).

Avtal om tjänstgöring får ingås med den som fyllt 16 år eller, om tjänstgöringen avser Försvarsmakten, 18 år. Den som skall tjänstgöra i Försvarsmakten skall vara svensk medborgare.

Av avtalet skall framgå tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning samt tjänstgöringstidens längd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten ska, inom sina respektive verksamhetsområden, fördela och betala ut organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Myndigheterna får inom respektive område, i samverkan med andra berörda myndigheter, komma överens med organisationerna om uppdrag inom totalförsvaret. Förordning (2008:1012).

Om förmåner i samband med tjänstgöring finns särskilda bestämmelser.

De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs av

 Svenska försvarsutbildningsförbundet,
 Insatsingenjörernas riksförbund,
 Flygvapenfrivilligas riksförbund,
 Frivilliga automobilkårernas riksförbund,
 Frivilliga flygkåren,
 Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,
 Frivilliga radioorganisationen,
 Försvaretspersonaltjänstförbund,
 Svenska blå stjärnan,
 Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,
 Riksförbundet Sveriges lottakårer,
 Sjövärnskårernas riksförbund,
 Svenska brukshundklubben,
 Svenska fallskärmsförbundet,
 Svenska pistolskytteförbundet,
 Svenska skyttesportförbundet,
 Sveriges civilförsvarsförbund och
 Sveriges bilkårers riksförbund.
Det här är ju bara en lätt omskriven version av Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Vad är poängen med det? --Staffan Malmgren 15 juli 2010 kl. 18.32 (UTC)