Diskussion:Fordran

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Felrapport

Angående denuntiation. Borgenären är den skyldige att meddela gäldenären om försäljning/överlåtelse av fordran. --Vart skall annars gäldenären betala? Till fel adress?

Det här görs fel idag bland alla finansbolag. De talar inte om att de säljer sina fordringar/skuldebrev för gäldenären och så händer det självklart att NÄR GÄLDENÄREN INTE VET OM DEN NYA FORDRINGSÄGAREN SÅ SKILS SKULDEBREVET t ex ett leasingkontrakt från den ursprungliga borgenären och betalningen kommer fel. Den som köpt skuldebrevet går vidare åt sitt håll och säljer det vidare mm. och den ursprungliga borgenären får fortfarande sina månatliga betalningar.

Det här är viktigt att klargöra eftersom det leder till att skuldebrevet lever vidare så länge gäldenären gör det -- och gäldenären får inget veta! Gäldenären betalar fortfarande i god tro till den ursprungliga borgenären. Men den nya borgenären säljer skuldebrevet vidare i ett antal omgångar och den ursprungliga borgenären har ingen KONTAKT MED ALLA DE NYA BORGENÄRERNA som inte vet att GÄLDENÄREN HAR BETALT.

Slutligen ber den "sista" borgenären att gäldenären skall betala - när den statliga utbetalningen av pensionen kommer. Då samarbetar kronofogden och pensionen mäts ut direkt. Det kan ha blivit en ränta på ränta i äver 30 år!

Allt detta pga att fordringsägaren ej talat om att de sålt fordran vidare - och man får då inte veta att man har betalt till fel person.

Den första fordringsägaren har ingen kontakt med nästa eftersom den första oftast går i konkurs efter att de sålt sina skuldebrev.

Ett ex: en dator var både återlämnad och betald och avräknad 1990. År 2009 kom en faktura från AK Kapital på 350 000 kr! Leasingkontraktet hade gått sin egen väg, och ingen hade meddelat gäldenären som redan gjort upp skulden.

DENUNTIATIONEN är att fordringsägaren skall meddela GÄLDENÄREN att de överlåtit sin fordran.

Återkom gärna: gudrunmodels@yahoo.com