Diskussion:Föregivande av allmän ställning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

FÖREGIVANDE AV ALLMÄN STÄLLNING

Föregivande av allmän ställning, det vill säga att utge sig för att vara en myndighetsperson, är ett brott i Sverige enligt 17 kap. 15 § Brottsbalken (1962:700). Den gör sig skyldig till föregivande av allmän ställning som felaktigt utger sig för att utöva myndighet eller olovligen bär uniform eller tjänstetecken för försvarsmakten eller andra myndighetsutövande organisationer, till exempel polis, tull, kustbevakning, räddningstjänst, ordningsvakt eller skyddsvakt. Det är även ett brott att på samma sätt utge sig för att tillhöra någon yrkeskår inom bland annat kollektivtrafiken eller el- och vattenförsörjningen. Straffet för föregivande av allmän ställning är dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet bedöms som grovt är straffet fängelse i högst två år.

Texten är tagen utan källhänvisning tagen från wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6regivande_av_allm%C3%A4n_st%C3%A4llning. Lagen.nu kan inte använda material taget från andra källor utan upphovsrättshavarens tillstånd.--Staffan Malmgren (diskussion) 7 februari 2013 kl. 07.31 (CET)

"Föregivande av allmän ställning", definition

"Föregivande av allmän ställning" är ett ganska okänt brott i Sverige, kanske främst beroende på att det är så smalt och avgränsat.

Föregivande av allmän ställning innebär, att man utan behörighet och olovligen utger sig för att representera vissa myndigheter, såsom polisen, tullväsendet. Det kan ta sig uttryck i att man bär uniform, tjänstetecken, åker omkring i bil eller på motorcykel, som falskeligen är målad eller på annat sätt ger sken av att representera polismakten.

Det kan även ta sig uttryck i att exempelvis gå fram till någon, ringa upp någon och till exempel säga "Jag kommer/ringer från polisen, och du är misstänkt för ...", givetvis under förutsättning att man inte redan är det man utger sig för att vara och därigenom har full behörighet att säga man kommer från polisen.