Diskussion:Enskild egendom

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Enskild egendom är definierad i lagtexten i 7:2. https://lagen.nu/1987:230#K7P2

Att börja artikeln med att att skriva att egendom som ägs enskilt är enskild egendom är ologiskt och förvirrande. Att egendomen inte ska ingå i en bodelning är en rättslig följd av att den är enskild och ska inte vara en del definitionen av vad enskild egendom är.

Jag tycker man ska skriva så här i stället.


Enskild egendom är definierad i 7 kap 2 § äktenskapsbalken.<ref>https://lagen.nu/1987:230#K7P2</ref>

Av lagtexten framgår att enskild egendom är

  1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
  2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkor att egendomen ska vara enskild,
  3. egendom som en make har erhållit genom testamente med villkor att den ska vara enskild,
  4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente ska vara enskild,
  5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande, som tecknats av någon annan än den andra maken, med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
  6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits.

Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning.

Egendom som inte är enskild är giftorättsgods.

Avkastning av enskild egendom är också giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits.

<references/>

Bra poäng om inledningen - jag har skrivit om den till att nämna både vad som gör något till enskild egendom, samt den viktigaste rättsliga effekten av detta. Jag har dock inte citerat lagtexten enligt ditt förslag (den är ju bara ett klick bort), utan snarare summerat de viktigaste punkterna. --Staffan Malmgren 26 november 2009 kl. 10.17 (UTC)