Diskussion:EG-domstolen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Felrapport

Motivering: Europeiska gemenskapernas domstol bytte den 1 december 2009 namn till Europeiska unionens domstol (till följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft).

Det är missvisande att säga att domstolen är den "högsta domstolen" inom EU; en lämpligare formulering vore att den "utövar den dömande makten" (jfr. maktdelningsläran).

Står:

"Europeiska gemenskapernas domstol eller EG-domstolen är den högsta domstolen i Europeiska unionen (EU).

Den har det slutgiltiga avgörandet inom EU i syfte att garantera lika tillämpning av EG-rätten i samtliga medlemsstater.

Domstolens domar och andra upplysningar finns tillgängliga på olika språk.

EG-domstolen ska inte förväxlas med Europadomstolen.

Externa länkar EG-domstolens webbplats (svensk version) Regeringskansliets information om EG-domstolen"

Bör stå:

"Europeiska unionens domstol eller EU-domstolen utövar den dömande makten i Europeiska unionen (EU).

Den har till uppgift att säkerställa att lag och rätt följs vid tillämpning av fördragen och har det slutgiltiga avgörandet när det gäller tolkning av EU-rätten i syfte att garantera en enhetlig tillämpning av denna i samtliga medlemsstater.

Domstolens avgöranden och andra upplysningar finns tillgängliga på samtliga EU-språk.

EU-domstolen ska inte förväxlas med Europadomstolen för de mänskliga rättigherna.

Externa länkar EU-domstolens webbplats (svensk version) Regeringskansliets information om EU-domstolen"

Tack för en utmärkt felrapport! Texten är nu ändrad. --Staffan Malmgren 6 mars 2010 kl. 10.57 (UTC)