Diskussion:Arbetsföretag

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arbetsföretag - En ny möjlighet för arbetslösa

Förslagen i betänkandet innebär att det skapas legala förutsättningar för att inrätta s.k. arbetsföretag såsom en tillfällig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De särregler och justeringar i den gällande lagstiftningen som behövs för arbetsföretag samlas i en enda föresalgen lag om sådana företag.

Arbetsföretagen skall vara aktiebolag i vilka aktierna ägs av staten genom länsarbetsnämnderna och de offentliga arbetsförmedlingarna. Arbetsföretagen skall anställa sådana arbetslösa som anvisas av arbetsförmedlingen. De anställda skall under anställningstiden - högst sex månader - sysselsättas under full tid med att a) aktivt söka arbete b) delta i någon utbildning c) hyras ut av arbetsföretaget d) utföra uppgifter för arbetsföretagets egen räkning.

Se SOU 1995:2

Detta förslag blev aldrig genomfört.

Ett liknande är Självanställning av Doc Bo Persson, som inte heller blev genomfört.

Egenanställning är ytterligare en variant som är genomfört, dock utan lagändringar. Se www.egenanstallning.se för mer info.

Begreppet "arbetsföretag" tycks användas i två betydelser; dels i den du beskriver ovan, men också i en helt annan inom miljörätten, där det avser aktiviteter som kan påverka miljön, exv ett uppförande av en byggnad eller annan anläggning. Det är denna senare betydelse som oftast avses (se exv Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, eller de rättsfall som använder begreppet). Med tanke på SOU 1995:2 aldrig blev genomfört så tycks inte det arbets/associationsrättsliga begreppet ha fastnat. Jag för därför inte in den förslagna definitionen. Tack ändå! --Staffan Malmgren 9 oktober 2011 kl. 14.51 (CEST)