Diskussion:Adekvat kausalitet

Hoppa till navigering Hoppa till sök

några funderingar

De två exemplen är lite märkliga tycker jag, eftersom det inte framgår på vilket sätt kausaliteten i det första tänks vara adekvatare än i det andra.

Den enda skillnaden i sak, som jag kan se, och logiska slutsatsen, som jag kan dra, är att det i första exemplet rör sig om att ett hus - någonting materiellt - skadas, medan det i andra exemplet rör sig om att en människa - någonting "immateriellt" - skadas och att materiella skador anses betinga ett högre värde än "immateriella", d.v.s. personliga.

Så vad menar alltså lagen med ordet "adekvat"?

"Om en tomtägare spränger berggrund på sin tomt, och grannens husgrund blir skadat på grund av vibrationerna, finns det adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Om istället en joggare springer förbi, blir skrämd av explosionen, snubblar och bryter benet finns det visserligen kausalitet mellan handlingen och skadan, men den är inte adekvat."

--193.15.16.4 31 maj 2016 kl. 04.26 (CEST) Justice Dpt