Direkt uppsåt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Direkt uppsåt innebär att gärningsmannen haft avsikt att åstadkomma en effekt, som ett mål eller ett led till ett mål, se NJA 2004 s. 176.

Uppsåtet kan ha en direkt koppling till gärningsmannens handlande vilken leder till en direkt effekt eller så har gärningsmannen ett syfte med hela sitt agerande som inte kommer visa sig förrän senare och den första effekten var tvungen att passeras för att nå målet.

Exempel 1 Direkt effekt: Som exempel då uppsåtet har en direkt koppling till gärningsmannens handlande kan nämnas att gärningsmannen med avsikt att döda offret och uppnår effekten genom att skjuta offret.

Exempel 2 Följd effekt: Som exempel då uppsåtet har koppling till ett senare syfte kan nämnas en situation då gärningsmannen genom att skjuta offret så att den dör, som en följd av detta kommer att få arvet som offret testamenterat till gärningsmannen.