Casus mixtus-principen

(Omdirigerad från Casus mixtus cum culpa)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Principen innebär ett undantag från regeln att skadestånd vanligtvis inte utgår vid rena olyckor eller vådahändelser.

Den innebär att ansvar kan uppstå för vådahändelser som inträffar i samband med en persons vårdslösa eller uppsåtliga handlande. Ett exempel: A stjäl B:s bil (uppsåtligt handlande som resulterar i en sakskada för B). Under färd med B:s bil kör C in i bilen med sin egen bil (helt utan vårdslöshet av A). A är då, i och med sitt första dolösa handlande ändå ansvarig inför B för skadorna som tillfogats B:s bil i krocken.

Casus mixtus-principen innebär även ett avsteg från principen om adekvans då den vanliga förutsägbarheten inte krävs för att skadetståndsansvar ska inträda.