Bruksvärdesprincipen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hyran ska fastställas till ett skäligt belopp med hänsyn till lägenhetens bruksvärde.

Se 12 kap. 55 § jordabalken.