Bokföringsbrott

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Att åsidosätta bokföringsskyldighet genom att exempelvis låta bli att bokföra affärshändelser, låta bli att spara räkenskapsinformation eller lämna oriktiga uppgifter i bokföringen.

Brottets rekvisit och straffskala finns i 11 kap. 5 § brottsbalken.