Bodelning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bodelning innebär att makarnas egendom delas upp mellan dem.

Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad eller den ena makens död, men kan också ske under pågående äktenskap om makarna vill det.

Vid bodelning läggs värdet av makarnas giftorättsgods samman efter att skulder dragits ifrån det totala värdet, och summan delas sedan i två. En makes enskilda egendom är undantagen från bodelningen och räknas alltså inte in.

Bodelning behöver inte ske om parterna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få ta över bostad eller bohag från den andre.

Över bodelningen ska enligt 9 kap. 5 § äktenskapsbalken upprättas en handling som skrivs under av dem båda.