Blockregeln

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om en panthavare har två pantbrev som har samma företrädesrätt eller ligger omedelbart efter varandra ska detta behandlas som ett pantbrev vad gäller tillägg (6 kap. 3 § 2 st jordabalken).