Besittningsskydd

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett skydd för nyttjanderättshavaren om upplåtaren säger upp avtalet till upphörande.

En bostadshyresgäst har ett direkt besittningsskydd som följer av 12 kap. 46 § jordabalken och innebär att hyresförhållandet i stort sett alltid förlängs.

En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd som följer av 12 kap. 57-60 §§ jordabalken och innebär att ersättning kan utgå om hyresavtalet inte förlängs.

Läs mer om besittningsskydd på hyresnämndens hemsida.