Böter

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En brottspåföljd som innebär att den dömde ska betala pengar till staten.

Det finns tre former av bötesstraff:

  • Dagsböter, där summan anpassas efter den dömdes ekonomiska situation
  • Penningböter, där summan är fastställd på förhand (vanligt inom trafikbrott)
  • Normerade böter, där summan räknas ut efter en viss beräkningsgrund (numera sällan förekommande)

Böter ska inte förväxlas med skadestånd, som är en civilrättslig rättsföljd mellan två parter för att ekonomiskt ersätta den ene parten för den skada som den andre orsakat.