Avtalsfrihet

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Friheten att bestämma vem man vill ingå avtal med, och vilka avtalsvillkor som ska gälla.

Avtalsfriheten är inte absolut, och vissa avtalsformer styrs av tvingande regler, särskilt i syfte att skydda en svagare part (exv. en konsument eller en arbetstagare). Många avtalsregler är dock dispositiva.

Man brukar tala om att principen om avtalsfrihet består av tre delar:

  1. Rätt att avstå från att ingå avtal
  2. Rätt att välja avtalspart
  3. Rätt att bestämma avtalets innehåll

Se också Kontraheringstvång.