Avskedande

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett omedelbart avslutande av ett arbetsavtal på grund av att arbetstagaren åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren så grovt att det är fråga om avtalsbrott.

Bestämmelserna finns i 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utöver det högt ställda kravet på arbetstagarens avtalsbrott krävs som huvudregel även att avskedandet inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader.

Ett avskedande ska normalt föregås av att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren enligt 30 § LAS ("LAS-varning").

Avskedande ska inte förväxlas med uppsägning av arbetsavtalet.