Användare:Daniel Berger

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Studerande i Lund på juristprogrammets fjärde termin. Skrev kommentarerna till LAS och MBL under sommaren 2009 i samarbete med medhuvudförfattare Tizian Tang. Skrivandet påbörjades en månad efter avklarad tentamen med arbetsrätten fortfarande färskt i minnet.

Utgångspunkten i lagkommenterandet har varit de kunskaper som tillskansats under juristprogrammets tredje termin som behandlar den sociala dimensionen inom civilrätten, i vilken arbetsrätten ingår.

Underlagsmaterial har mestadels bestått av rättsfall, föreläsningsanteckningar och juridisk doktrin inom arbetsrätten.