Anbud

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett erbjudande om att ingå ett avtal.

Ett avtalsförfarande inleds med ett anbud (synonym: offert) från den ena parten. Anbudet måste vara riktat särskilt till den andra parten (erbjudanden till en obestämd krets kallas utbud och kan ses som en uppmaning till enskilda i denna krets att själva lämna anbud) och innehålla tillräckligt detaljerad information om vad det föreslagna avtalet ska ha för innehåll.

För att inte anses vara ett oförbindande utbud måste ett anbud innehålla:

  1. Ett erbjudande eller löfte
  2. med ett preciserat innehåll
  3. som riktar sig till en bestämd adressat
  4. erbjudandet måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande (jfr AvtL 9 §)

Om avtalsformen i sig har formkrav måste även anbudet vara på denna form. I Sverige är ett anbud bindande för anbudsgivaren. Principen med bindande anbud kallas löftesprincipen. Bundenheten varar under acceptfristen som kan anges i anbudet, eller annars fastställs enligt AvtL 3 §.