Accept

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett jakande svar på ett anbud.

När accepten når anbudsgivaren har avtalet kommit till stånd. Om accepten når anbudsgivaren efter att avtalsfristen löpt ut betraktas accepten som ett nytt anbud (AvtL 4 §). Om accepten innehåller någon förändring gentemot det ursprungliga avtalsförslaget ("oren accept") betraktas detta som ett kombinerat avslag och utfästande av nytt anbud (AvtL 6 §).