Åklagare

Hoppa till navigering Hoppa till sök

De personer som för statens talan i brottmål. De utses enligt 7 kap. 1 § rättegångsbalken

För dem gäller, förutom reglerna i 7 kap. rättegångsbalken, även åklagarinstruktionen.