Ärende

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den övergripande term för sådan myndighetsverksamhet som syftar till att nå ett beslut, dvs ett uttalande som har rättslig betydelse för enskilda eller andra myndigheter. Själva processen kallas för handläggning.

Huvudsakligen regleras ärenden, beslut och handläggning enligt förvaltningslagen. Vissa ärenden som handläggs vid en domstol (utan att vara mål, s.k. domstolsärenden) handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.