Ägarhypotek

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skillnaden mellan pantbrevets belopp och den fordran för vilken pantbrevet gäller som säkerhet. Om pantbrevet är helt obelånat är ägarhypoteket samma som pantbrevets belopp.

Ett ägarhypotek uppstår också då pantbrevet visar sig vara ogiltigt (se 6 kap. 2 och 8 §§) eller om pantsättningen återvinns (4 kap. 5 eller 12 §§ konkurslagen).

Det lediga utrymmet som uppstår då ett pantbrev inte alls eller bara delvis är pantsatt skapar en lucka mellan pantsättningarna. En panthavare med en sämre prioriterad fordran missgynnas av detta då de pengar som finns som ägarhypotek ska tillfalla fastighetsägaren.

Se 6 kap. 2 § 3 st samt 6 kap 9 § jordabalken.