Ägarförbehåll

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ägarförbehåll är ett avtalsvillkor som säljaren kan ställa upp i samband med försäljning på kredit. Ägarförbehåll innebär att äganderätten inte övergår på köparen förrän varan är till fullo betald.

Att ägarförbehåll kan upphöra i förtid framgår av 2 kap. 5 § jordabalken. Säljaren förlorar då sin äganderätt (sitt sakrättsliga skydd) men behåller sin fordringsrätt mot köparen.

Jämför: Återtagandeförbehåll