Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator

Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten. Ett stort tack till Lysator för detta!

Vi vill också uppmärksamma företaget Kodapan som har stöttat Lagen.nu med motsvarande resurser under de senaste åren. Tack för den här tiden!