Äldre propositioner nu tillgängliga

Kungliga biblioteket och Riksdagsförvaltningen har nyligen gjort 450 års riksdagstryck tillgängligt, bland detta även äldre propositioner. Ett urval av propositioner från tvåkammarriksdagen (1867-1970) finns nu tillgängligt i tjänsten.

Urvalet har gjorts efter vilka äldre propositioner som har refererats i nyare material, och omfattar drygt 2000 dokument (av sammanlagt ca 17 500 tillgängliga). Det kan tänkas att vissa intressanta äldre propositioner därmed har missats -- hör gärna av dig om du saknar någon äldre prop!

Bland viktigare propositioner som nu blir tillgängliga kan bl.a. nämnas Prop. 1915:83 (avtalslagen), 1942:5 (rättegångsbalken), 1960:17 (upphovsrättslagen) och 1962:5 (brottsbalken).